Motorkondensator

Driftkondensator DK är uppbyggd av självläkande metalliserad polypropylen i ett hölje av PVC.
Kondensatorn är försedd med M8 bult i botten och
tvåledar kabel som lagerstandard.
Den är
CE-märkt enligt europeisk standard.
Vår leverantör kan efter
önskemål ta fram special t.ex. UL-godkännande, utan bult, med stift mm.

Trefasmotorer på enfasnät
Med hjälp av kondensatorer kan trefasmotorer upp till ca 1 hk (0,75kW) drivas på enfasnät.
Startkondensatorer
Användes då bättre startmoment önskas.
Dimensioneras dubbelt så stor som driftkondensatorn.
Startkondensatorn ska vara inkopplad enbart i startögonblicket.
Driftkondensatorer
Vid beräkning av driftkondensatorns storlek gäller följande regel:
60 uf per hk eller 80 uf per kW.
Det erhållna värdet avrundas till närmast högre kondensatorstorlek.
Inkoppling.
Kopplingsblecken på uttagningsplinten lägges enligt motorns märkplåt.
t. ex. vid 380/220 volt i triangelkoppling.
Vid ändring av rotationsriktningen flyttas kondensatorns ena kabel
från V till U.